Your browser does not support JavaScript! Pls enable JavaScript and try again.
Angbao Banner

用Citi Mobile® App派利是傳遞心意
贏HK$8,888新春大利是

恭喜發財!
今年新年 Citi Mobile® App 再度推出「派利是」功能,對方經「轉數快」就收到您派嘅利是啦!
無論您嘅親朋好友喺遠或近,賀年心意都可以隨時送到,您仲有機會逗埋Citi嘅利是!

 

新年期間喺Citi Mobile® App派利是兼係App嘅「Get More」登記埋大抽獎,
就有機會贏得$8,888 或 $888 大利是!

 

 

「Citi派利是」大抽獎

$8,888 現金利是 (2名幸運兒)
$888 現金利是 (30名幸運兒)

 

 

您只須:

 • • 成功用Citi Mobile® App派至少2封利是畀親友,兼
 • • 喺App右下角嘅「Get More」登記埋「Citi派利是大抽獎」

您就可以參加大抽獎,贏取$8,888或$888大利是!

 

推廣期至2021年2月28日,受條款及細則約束

派利是,撳吓電話就得

登入Citi Mobile® App撳「繳款及轉賬」
1
2
3
4
5
6

*圖片只供參考

想收親友派嘅利是?
用電話號碼登記「轉數快」就得!

派利是小貼士

貼士 1
未見到「派利是」功能?記得更新您嘅Citi Mobile® App至最新版本!
貼士 2
「派利是」服務經由「轉數快」系統處理,付款人須持有有效港幣或人民幣存款戶口, 收款人必須已為其流動電話號碼/電郵地址/轉數快識別碼登記「轉數快」以連結戶口作收款。
貼士 3
客戶經「轉數快」轉賬至未經登記收款賬戶的每日最高限額為港幣10,000元(預設限額)或您自訂的限額, 以較低者為準,轉賬至已登記的第三者或其他本地銀行戶口的每日最高限額為港幣1,000,000元(預設限額)或 您自訂的限額,以較低者為準。如需了解詳情,請瀏覽citibank.hk/fps。
貼士 4
如匯出之貨幣與收款賬戶的貨幣不同,匯出的款項將以當時銀行釐定的匯價自動轉換而不作另行通知。
花旗銀行祝您:
恭喜發財,牛運亨通。

「Citi派利是」大抽獎(「推廣」)之條款及細則:

推廣詳情

 1. 除另有訂明外,推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日,包括首尾兩日(「推廣期」)。
 2. 此推廣只適用於持有任何花旗銀行(香港)有限公司及/或花旗銀行(「本行」)之有效港元及/或人民幣儲蓄戶口或支票戶口持有人,並符合以下條件(「合資格客戶」):
  1. o 於推廣期間成功透過Citi Mobile® App「Get More」登記推廣; 及
  2. o 於推廣期間成功透過Citi Mobile® App(經「轉數快」處理)送出利是2封
 3. 此推廣並不適用於美國人士或於歐盟及歐洲經濟區國家居住之人仕。
 4. 客戶成功進行登記後並不代表本行已確認獲享獎賞的資格。花旗銀行保留絕對決定權。

 

如何獲享推廣獎賞?

 1. 每位合資格客戶可獲取一次抽獎機會(「抽獎」),得獎者將由電腦隨機抽出(「得獎者」)。
 2. 共2名得獎者可分別獲得HK$8,888現金獎賞;共30名得獎者可分別獲享HK$888現金獎賞(「獎賞」) 。
 3. 每位得獎者只能享有一次獎賞。
 4. 若賬戶為聯名戶口,只有主要賬戶持有人可享此獎賞。
 5. 本行會把獎賞於2021年4月30日或之前存入得獎者之港元儲蓄戶口。本行將於推廣網站Citibank.hk/redpacket 公佈得獎者名單並以信函形式郵寄至得獎者作得獎通知。若得獎者於本行送出奬賞時並非有效之本行客戶,有關之奬賞將被視作放棄,而本行將不會透過任何途徑存入有關奬賞予得獎者。
 6. 本行保留權利隨時暫停、更改或終止此推廣及更改有關條款及細則,並毋須另行通知。如對本獎賞有任何爭議,本行保留一切最終決定權。本行保留更換任何不合抽獎資格之得獎者的權利。
 7. 本條款及細則之中英文版本如有差異,一概以英文版本為準。
 8. 本獎賞條款及細則受香港特別行政區法律所管轄,並按照香港特別行政區法律詮釋。客戶茲不可撤銷地服從香港特別行政區法院的非專屬管轄權。

花旗銀行,依美國法律成立的有限責任組織

顯示更多